BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

 

Site Kullanım Koşulları

 

Bayramoğlu Group web sitesine hoş geldiniz.

 

Bu sitenin özellikleri, kullanılabilirliği, sitenin yönetimi, okumakta olduğunuz Kullanım Koşulları ve/veya sitede yayınlanan herhangi bir politika veya bildirim de dahil olmak üzere tüm içeriğini değiştirme hakkını saklı tutarız. Sitedeki değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdur, değişiklikler yayımlandıktan sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğinizi ve onayladığınızı gösterir.

Bu belgede geçen “biz, bizim ve Bayramoğlu Group” terimleri Bayramoğlu Group, şirketleri, ofis çalışanları, diğer çalışanları, bağımsız alt yüklenicileri ve temsilcilerine atfen kullanılır. Bu siteyi kullanarak kabul etmiş olduğunuz site kullanım gerekleri ve koşulları aşağıdaki şekildedir. Lütfen site kullanım koşullarını   dikkatlice okuyunuz ve siteyi kullanmadan önce hepsini tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kullanım Koşulları Sözleşmesi için tıklayınız.

 

 

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

 

Site Kullanım Koşullarını Kabul Etme Yetkinliği

İzin ve temsil etmekte olduğunuz şahısların, hiçbir kısıtlama söz konusu olmadan bu Kullanım Koşullarına tabi olduğunu kabul ederek, Kullanım koşullarını kendiniz ve temsil ettiğiniz şahıslar adına kabul etmeye kanunen yetkili olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz siteyi kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, mevcut yasalar çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü gerek, koşul, zorunluluk, teyit, vekalet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

 

Bilginin Doğru Eksiksiz ve Güncel Olması

Bayramoğlu Group, sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için çaba gösterse de eksiksiz olma ve doğruluk garanti edilememekle birlikte Bayramoğlu Group, Sitedeki herhangi bir bilginin doğruluğu, eksik olup olmaması, güncelliği veya özgünlüğüyle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Bayramoğlu Group’ un site de mevcut olan herhangi bir materyali gönderme, iletme, dağıtma veya başka şekilde sunma yükümlülüğü yoktur.

Sitedeki tüm bilgilerle ilgili olarak Bayramoğlu Group, hiçbir yükümlülük altına girmeden, önceden bildirmeden hizmetleri durdurma, içerik kaldırma veya değiştirme, herhangi bir zamanda sunulan pozisyonları, kampanyaları kapatma hakkını saklı tutar. Daha doğru, tam ve güncel bilgi sunan diğer kaynaklara başvurulmadan yalnızca Sitedeki bilgiyle hareket edilmemelidir. Site, önemli kararlar verirken tek kaynak olarak kullanılmamalıdır.

 

Sitenin Kullanımı

Sitedeki metin, tasarım, grafik, logo, ikon, resim, ses klipleri, indirilebilecek materyal, ara yüz, kod, yazılım, Bayramoğlu Group’a ait tüm fikri mülkiyet, bunların seçimi ve düzenlenmesi tamamen Bayramoğlu Group’a, iştiraklerine, lisans verenlerine ve/veya içerik sağlayıcılarına ait olup, telif hakkı, ticari marka ve ilgili diğer kanunlarca korunmaktadır. Aksi Bayramoğlu Group tarafından belirtilmediği sürece, Sitedeki bilgi ve/veya materyallerin kopyalanması, indirilmesi ve/veya çıktısının alınması yalnızca kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için mümkün olup, Kullanıcının Siteden eriştiği, kopyaladığı, indirdiği veya bastığı bilgi ve/veya materyal üzerindeki telif hakkı, ticari marka veya başka mülkiyet hakkı ibaresini silmemesi koşuluna bağlıdır. Bilgi ve/veya materyalin; değiştirme, dağıtma, iletme, performans, yayınlama, basım, lisanslama, tersine mühendislik; siteden edinilen herhangi bir materyalin, bilginin, yazılımın, ürün veya hizmetin türevinin üretilmesi veya satışı gibi, ancak bunlarla kısıtlı olmayan başka herhangi bir sebeple kullanımı kesinlikle yasaktır. Tüm ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Sitede bulunan tüm bilgi ve materyallerin mülkiyet hakları Bayramoğlu Group’a aittir. Bayramoğlu Group, Sitedeki bilgi ve/veya materyallerin Bayramoğlu Group’la ilişkisi olmayan üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez.

Sitede sunulan bilgilerin uygunsuz kullanımı, Sitenin çalışmasını önleme veya bozma veya siteden gizlice bilgi alma teşebbüsleri de dahil olmak üzere herhangi bir donanım veya yazılımın uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar Sitenin işleyişini kesintiye uğratmamalı ya da kesintiye uğratma teşebbüsünde bulunmamalıdır. Bayramoğlu Group herhangi bir bildirim yapmadan, takdir ettiği şekilde Siteye erişimi veya Sitenin kullanımını durdurma hakkını saklı tutar. Siteye erişimin veya Sitenin kullanımının engellenmesi, yasalar ve adalet önünde Bayramoğlu Group’un sahip olduğu hakları veya tazminatı etkilemeyecektir.

Kullanıcı, Site aracılığıyla sunulan bilgi ve/veya materyalle ilgili kanuna uygunluk, güvenilirlik, yerindelik, orijinallik ve söz konusu bilginin/materyalin telif hakkı konularında sorumluluk sahibi olduğunu kabul eder.

Kullanıcılar

  1. Yanlış, hileli, hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, tehditkâr, gizlilik veya reklam haklarını ihlal eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, küfür içeren veya başka uygunsuz durumlar içeren içerikler;
  2. Ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya buna teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden, yükümlülük meydana getiren veya herhangi bir yasanın ihlaline sebep veren içerikler;
  3. Yazılım virüsleri, siyasi propaganda, zincirleme mektup, toplu e-posta veya benzeri "gereksiz" metinler yüklenmemeli, gönderilmemeli veya sitede yayınlanmamalıdır.
  4. Kullanıcılar yanlış e-posta adresi veya yanlış kişisel bilgi vermemeli, başka bir kişi veya tüzel kişinin bilgileriyle kendisini yanlış tanıtmamalı; kimlik, eğitim, geçmiş ve işle ilgili nitelikler konusunda yanlış yönlendirici bilgi vermemelidir.
  5. Kullanıcılar Siteye ticari içerik yüklememelidir.

 

Ancak yetkili bir kullanıcı iseniz ve işe yerleştirme ve istihdamla ilgili, bilginin sunulma amacına uygun şekilde kullanacaksanız sitedeki kişisel bilgileri kullanabilirsiniz. Bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı, şahsın iletişim bilgilerini vererek bize yönlendirdiğinizde, arkadaşınızın bunu yapmanıza izin verdiğini beyan etmiş olursunuz. Eğer iletişim bilgilerini vermenize razı değillerse lütfen arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı Siteye yönlendirmeyiniz. Bu Siteden edinilen herhangi bir kişisel bilginin kullanımı bu amaçlara, sitede yayınlanan Gizlilik Bildirimi ve Bayramoğlu Group tarafından bu sitede güvenlikle ilgili verilen taahhütlerle uyumlu olmalıdır. Kullanıcılar Siteye sunulan veya Siteden elde edilen kişisel bilgilerin toplandığını, Bayramoğlu Group ile paylaşıldığını ve bunun dışında yalnızca gizlilik ve veri koruma gerekleri ve kısıtlamaları da dahil olmak üzere geçerli yasalar kapsamında işlendiğini garanti ve beyan eder. Kullanıcılar, Bayramoğlu Group adına eriştikleri, yönettikleri ve sakladıkları tüm bilgilerin mevcut tüm yasalarla uyumlu, makul ve uygun güvenlik önlemleriyle korunduğunu; kayıp, kötüye kullanma, yetkisiz erişim, edinme, değiştirme veya yok etmeye karşı en azından idari, fiziksel ve teknik yöntemlerle korunduğunu garanti ve beyan eder.

Faydalı Linkler ve Bağlantılar

Sitede ek bilgi için kullanılabilecek olan başka web sitelerinin bağlantıları yer almaktadır. Bayramoğlu Group, diğer web sitelerinin içerdiği bilginin tamamını incelemek zorunda değildir ve başka web sitelerin sunduğu içerik, bilgi, malzeme, ürün ve servisler konusunda sorumluluk kabul etmez. Diğer web sitelere bağlantıların bulunması, bağlantısı verilen web sitelerinin içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez, ayrıca bağlantısı verilen sitelerin kullanımı farklı kullanım koşullarına tabidir. Bayramoğlu Group, Sitede referans verilen web sitelerinin kullanımından doğan kayıp, hasar ve başka yükümlülüklerden sorumlu değildir.

Telif ve Sınai Mülkiyet Hakkı

Bayramoğlu Group’un Sitesinde bulunan ticari markaları, logoları, özellikleri, metinleri ve hizmet markaları da dahil olmak üzere fikri mülkiyetleri Bayramoğlu Group’un, iştiraklerinin, içerik sağlayıcılarının ve diğer üçüncü tarafların tescilli ve tescilli olmayan markalarıdır. Tüm bu ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, sahiplerinin mülkiyetindedir. Sitede yer alan hiçbir şey ima yoluyla, itiraz hakkını ortadan kaldıracak şekilde ya da başka bir şekilde herhangi bir ticari markayı, logoyu veya hizmet markasını aksi belirtilmedikçe sahibinin yazılı izni olmadan kullanma hakkını doğurmaz. Bayramoğlu Group Sitede açıkça belirtilen ve Siteye açıkça verilmiş olan tüm hakları ve Site içeriğine dair haklarını saklı tutar.

 

 

Sorumluluk Reddi

Bu sitenin kullanımından kaynaklanan risklerin sorumluluğu kullanıcının kendisine aittir. Site "olduğu gibi" ve " mevcut şekliyle" sunulmaktadır. Herhangi bir zamanda siteye, sitenin herhangi bir özelliğine veya özelliğin herhangi bir kısmına erişimi kısıtlama veya durdurma hakkını saklı tutarız. Bayramoğlu Group açık veya ima edilmiş tüm garantileri reddeder. Belirli bir amaç için satılabilirlik ve uygunluk, sitedeki materyalin üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesi, bir performans veya işlemden ima yoluyla çıkarılabilecek garantiler, siteye kesintisiz ve hatasız erişim, sitenin güvenliği, sitede veya sitenin bağlı olduğu sunucuda virüs olmayacağı, sitedeki bilginin doğru, eksiksiz, güncel ve özgün olacağı gibi hususlar garanti edilemez, ancak garanti edilmeyen konular bunlarla sınırlı değildir. Siteye içerik yüklendiğinde veya siteden içerik indirildiğinde, kullanıcı bunu kendi isteğiyle, riskleri kabul ederek yapmıştır. Bu tarz materyallerin yüklenmesi veya indirilmesinden dolayı kullanıcının bilgisayar sisteminde oluşan hasar ve kayıplardan yalnızca kullanıcının kendisi sorumludur. Bayramoğlu Group tarafından yazılı veya sözlü bir tavsiye hiçbir şekilde garanti sayılmaz. Bayramoğlu Group sitedeki içeriğin tamlığı, doğruluğu, eksiksizliği, yeterliliği, gerekliliği, güncelliği, güvenilirliği, özgünlüğü ve başka hiçbir konuda herhangi bir garanti vermez.

 

Yükümlülük Kısıtlaması

Bayramoğlu Group siteyi ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır, bu nedenle kullanıcı siteyi kullanarak sitenin kullanımı sırasında gönderilen ve alınan bilgilerin güvenli olmadığını ve yetkisi olmayan taraflar tarafından edinilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, sitenin kullanımıyla ilgili tüm sorumlulukları, bu risk ve sorumlulukların yalnızca kendisine ait olduğunu; doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel, yapılan herhangi bir eylemin sonucunda oluşan, siteyle ilgili herhangi bir nedenden veya siteyi kullanamamaktan, siteden edinilen herhangi bir bilgi, ürün veya hizmetten, Bayramoğlu Group’un sitede bulunan herhangi bir materyali silmesinden veya kaldırmasından; sitenin kullanımına dair sözleşme, haksız muamele veya yükümlülüklere dayanan diğer durumlarda, Bayramoğlu Group’un hasar ihtimallerinden haberdar olması durumunda bile oluşan hasarlarda Bayramoğlu Group, iştirakleri veya iş ortaklarının hiç bir yükümlülüğü yoktur. Bu sorumluluk reddi, herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, operasyonda veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsleri, dosya bozulması, iletişim hattı aksaklıkları, ağ veya sistem çökmesi, kar kaybı, hırsızlık, yıkım, herhangi bir kayıt ya da veriye yetkisiz erişilerek değişiklik yapılması, kayba sebep olunması ve her türlü maddi ve manevi hasar söz konusu olduğunda geçerlidir. Site kullanıcıları, sitedeki herhangi bir kullanıcının karalayıcı, hakaret niteliğinde, yasa dışı veya başka sebeplerle uygunsuz ve hoş olmayan davranışlarından Bayramoğlu Group, iştirakleri ve tedarikçilerinin sorumlu olmadığını bilir ve kabul eder. Site kullanıcılarının yukarıda geçen sorunlar baş gösterdiğinde veya Bayramoğlu Group ile başka bir anlaşmazlıkları söz konusu olduğunda başvurabilecekleri tek yöntem siteyi kullanmaktan vazgeçmektir. Site kullanıcıları ve Bayramoğlu Group, siteyle ilgili herhangi bir dava açma hakkı ortaya çıktığında, dava nedeninin ortaya çıkmasından sonra 6 (altı) ay içinde davanın açılması gerektiği konusunda mutabıktır, aksi takdirde dava nedeni hukuken kalıcı olarak geçersiz sayılacaktır. Yargıdan sorumlu makamların bazıları ima yoluyla belirtilen bir garantinin süresiyle ilgili kısıtlamalara izin vermediği veya yapılan başka bir eylemin sonucu ya da tesadüfi olarak meydana gelen hasarlarda muafiyet veya yükümlülüğün kısıtlanmasına izin vermediğinden dolayı, yukarıdaki kısıtlamaların tamamı veya bir kısmı geçerli olmayabilir.

 

Tazminat

Site kullanıcıları, Sitenin kullanımından ve Kullanma koşullarının ihlalinden kaynaklanan her türlü kayıp, yükümlülük, masraf, hasar, makul avukat ücreti ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masraflarla ilgili olarak Bayramoğlu Group, iştirakleri, ofis çalışanları, yöneticileri, çalışanları, üstlenicileri ve tedarikçilerini tazmin edeceklerini, savunacaklarını ve sorumlu tutmayacaklarını kabul eder. Sizin Siteyi destekleyen sistemlerde yaptığınız veya yapmanız gerekirken yapmadığınız bir eylemden dolayı Sitede veya Siteyi destekleyen sistemlerde teknik bir arıza oluşması durumunda ortaya çıkan kayıpların, yükümlülüklerin, masrafların, hasarların ve söz konusu arızadan dolayı ortaya çıkan makul oranda avukatlık ücreti, mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masrafların tamamı için sorumlu tutulmayı kabul edersiniz. Bayramoğlu Group, tazminat kapsamına giren her konuda masrafları kendisi karşılamak koşuluyla meselenin savunulması için gereğini yapacaktır. Site kullanıcıları böyle konularda Bayramoğlu Group ile iş birliği yapacaklarını teyit eder.

 

İhlal ve İhtilaf

Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili her türlü anlaşmazlık, ihlal veya ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde ERZURUM Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sözleşme Maddeleri

Bu kullanım koşulları, yayınlanan politikalar ve işletme esaslarıyla birlikte Bayramoğlu Group’un ve Kullanıcıların temel anlayışının esasıdır, eş zamanlı olarak Siteyle ilgili taraflar arasında gerçekleşen sözlü veya yazılı iletişim içeriklerinin hepsinden üstündür.

 

Bölünebilirlik

Bu kullanım koşularının herhangi bir maddesinin kanuna aykırı, geçersiz veya yürürlüğe konamaz olması durumunda diğer maddeler tamamen yürürlükte kalacaktır.

 

Devir ve Temlik

Siz ve temsil ettiğiniz şahıslar bu Sözleşmeyi veya bu sözleşmenin belirlediği hak ve sorumlulukları, Bayramoğlu Group’un yazılı rızası olmadan devredemezsiniz, böyle bir rıza vermek veya vermemek Bayramoğlu Group’un kendi takdirine kalmıştır. Bayramoğlu Group, işbu sözleşmeyi, haklarını ve yükümlülüklerini sizin rızanız veya temsil ettiğiniz şahısların rızası olmadan devredebilir.

 

İrtibat

 

Kullanım Koşulları ve site ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için info@bayramogluyemun.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.