BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

KUZU BESİ YEMİ

Ürün Hakkında

 • Kuzu Besi Yemi yoğun kuzu besisi yapılacak işletmelerde yedirilecek zengin içerikli, dengeli ve lezzetli tamamlayıcı bir yemdir.
 • Yoğun Kuzu Besisi dönemi boyunca hayvanların tüm besin maddesi ihtiyacını karşılayacak içeriğe sahiptir.
 • Kuzuların sağlıklı bir şekilde büyümesi, gelişmesi ve kesim olgunluğuna gelmesi için en ideal referans verilerle formüle edilmiş
 • Mevsim ve çevre şartları dikkate alınarak içerik sürekli güncellenmekte, bu sayede besin maddesi kaynaklarının spesifik değerlerinin istikrarı sağlanmaktadı
 • Kaliteli, lezzetli ve biyoyararlılığı yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiş
 • Kullanılan hammaddeler ve üretilen mamuller prosesin her aşamasında belirlenen prosedürler doğrultusunda laboratuvarımızda analiz edilmektedir.
 • Özellikle yoğun (Entansif) besi dönemi boyunca yemlerin vitamin ve mineral içeriği hayvan sağlığı, gelişimi ve verimi açısından çok önemlidir. Hayvanların gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde vitamin ve mineraller yemlerimize katılmaktadı Diyete ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
 • İdrar Taşının neden olduğu Ürolithiasis oluşumunu engellemek için yemlerimizde enerji-protein, kalsiyum-fosfat oranı dengelenmiş, ayrıca ilave A Vitamini, tampon maddeler ve nötrleştiriciler kullanılmıştır.
 • Yemlerimiz kesinlikle iyonofor antibiyotik, metan inhibitörü, hayvansal kökenli protein ve NPN (Üre vb. Protein Niteliğinde Olmayan Azot) içermemektedir.
 • Yemlerimiz müşterilerimizin talebine göre Toz, Pelet ve Granül formlarda üretilip, 50 Kg’lık polypropilen çuvallarda satışa sunulmaktadı
 • Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bölge satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
Kampanya

Besin Maddesi İçeriği

Besin Maddesi Birim Miktar Besin Maddesi Birim Miktar
Ham Protein % En Az 16 Vitamin A IU/kg En Az 12.000
Ham Selüloz % En Çok 12 Vitamin D3 IU/kg En Az 3.600
Ham Yağ % En Az 4 Vitamin E mg/kg En Az 24
Ham Kül % En Çok 7,5 Vitamin B1 mg/kg En Az 6
Kalsiyum (Ca) % En Az 1,00 Vitamin B2 mg/kg En Az 4
Kalsiyum (Ca) % En Çok 2,00 Niasin Vitamin B3 mg/kg En Az 18
Fosfor (P) % En Az 0,50 Vitamin B12 mg/kg En Az 0,018
Fosfor (P) % En Çok 1,00 Manganez (Mn) mg/kg En Az 95
Sodyum (Na) % En Az 0,20 Demir (Fe) mg/kg En Az 30
Sodyum (Na) % En Çok 0,30 Çinko (Zn) mg/kg En Az 95
Kobalt (Co) mg/kg En Az 0,50
İyot (I) mg/kg En Az 2,30
Selenyum (Se) mg/kg En Az 0,30
Magnezyum (Mg) mg/kg En Az 50
Not: Tabloda aralık değerler verilmiş olup, net değerler ürün etiketlerinde arz edilmektedir.

Beslenme Programı

  • Kuzu Besi Yemi kısa süreli yoğun besi programına alınan kuzulara ilk ay sütten kesim evresine kadar alıştırılmalıdır ve en fazla 100 gün yedirilmelidir.
  • Kuzu Besi Yemi 5 günlük kuzuların önüne azar azar ve taze serbest ulaşacakları yemliklerde alıştırılmalıdır.
  • Hayvancılık işletmelerinde genel prensip olarak kaliteli kaba yemler tercih ve temin edilmelidir. Kuzu besisinde optimum niteliklere sahip kaliteli kaba yemler 30. Günden itibaren serbest ulaşacakları yemliklerde bulundurulmalıdır.
  • Yoğun Kuzu Besisi; Kuzu Besi Yemi, Kaliteli Kaba Yem ve su serbest (ad-libitum) olarak en fazla 3-3,5 ay süreyle yapılması gerekmektedir. Eğer süre uzatılacaksa süreye bağlı olarak Kuzu Besi Yemi kısıtlanmalı ve Kaba Yem oranı artırılmalıdır.  Aksi takdirde Ürolithiasis vakaları özellikle erkek hayvanlarda artacaktır.
  • Su hayvanlara her zaman rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde taze, temiz ve ortalama sıcaklıkta (17-28 °C) serbest olarak sunulmalıdır. Su hayvanlara serbest olarak içirildiğinde daha fazla canlı ağırlık artışı sağlandığı çalışmalarla tespit edilmiştir. Su tüketimi yeterince olmazsa İdrar Taşı (Ürolithiasis) görülmesi muhtemeldir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğünde yeterince su içirilmelidir.
  • Toplam Rasyona (TMR) ayrıca katacağınız tahıl, kepek, razmol, tuz, mermer tozu vb. yem maddeleri rasyonun dengesini bozacağından hem verim kayıplarına hem de metabolik bozukluklara ve ayak, tırnak problemleri gibi bir takım sağlık sorunlarına neden olacaktır.
  • Yoğun Kuzu Besisinden yüksek verim ve hızlı canlı ağırlık artışı elde edebilmeniz için aşağıdaki besleme programını uygulamanız gerekmektedir.

   

  YOĞUN KUZU BESİ PROGRAMI

  • 1 Kuzuya 1 Çuval (50 Kg) Yem esasıyla program hazırlanmıştır.
  • Kuzuların suya 7/24 ulaşabiliyor olmaları çok önemlidir.
  • Yaklaşık 3 aylık Yoğun Besi Programı sonunda kuzular fertilite kabiliyetlerine göre yaklaşık 45-50 kg canlı ağırlık ve %50 randımanla 22-25 kg karkas ağırlığına erişirler.
 • kuzu beslenme programı.png (23 KB)

Dipnot

 • Hayvanlar besiye alınmadan önce mutlaka iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalı.
 • Barınakların temiz, hijyenik, havadar, aydınlık ve uygun sıcaklıkta olması besi verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Serbest gezinen hayvanlarda olası ayak problemleri çok nadir görülmektedir.
 • Besi süresi hayvanın yaşına göre belirlenmeli, kuzulara en fazla 100 günlük yaşına kadar yoğun besi programı uygulanmalıdır.
 • Silikat düzeyleri yüksek buğday samanı, yulaf samanı, buğdaygiller familyasınca zengin meralar-otlar ve fosfat bakımından zengin kaba yemler idrar taşı riskini artırmaktadır.
 • İdrar taşı küçükbaş hayvanlarda her yaşta ve cinste görülebilir. Dişilerde hayvanlarda risk ve oran oldukça düşüktür. En riskli grup ise kastre edilmiş hayvanlardır. Merada otlayan hayvanlarda mera florasına bağlı olarak görülebilmektedir.
 • Besiye ilave edilecek yeni hayvanlar bulaşıcı hastalıklar göz önünde bulundurularak mutlaka tecrit edilmeli, koruyucu aşıları yapılmalıdır.
 • Hayvanlar işletme şartları dikkate alınarak ağırlıklarına göre gruplandırılmalıdır. Yakın kilolardaki hayvanların gruplandırılarak besiye alınmaları daha verimli besleme imkânı sunacaktır.
 • Müşterilerimizin işletmesindeki kaba yemler fabrikamız laboratuvarlarında ücretsiz olarak analiz edilmektedir. Bu sayede daha isabetli hedef ve sonuca varılmaktadır.
 • Yemlere su ilave edilerek bekletilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu uygulama fermantasyona ve besin maddesi kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle vitaminlerin büyük bir kısmı ısıya, ışığa, rutubete ve havayla temasa maruz kalırsalar yıkıma uğrayarak niteliklerini kaybederler.
 • Yemleri rutubetsiz, havadar ve hijyenik alanlarda muhafaza ediniz.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.