BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

SIĞIR BESİ YEMİ-Bitirme

Ürün Hakkında

 • Sığır Besi Bitirme Yemi orta ve yüksek verimli hayvanlara besinin son döneminde yedirilecek zengin içerikli, dengeli ve lezzetli tamamlayıcı bir yemdir.
 • Besi bitirme dönemi boyunca hayvanların tüm besin maddesi ihtiyacını karşılayacak yüksek enerji içeriğine sahiptir.
 • Besiye alınan sığırların sağlıklı bir şekilde randımanının artırılması ve büyümesinin devam etmesi için en ideal referans verilerle formüle edilmiş
 • Sığır Besi Bitirme Yemi erkek danaların besi bitirme döneminde 1-1,5 ay süreyle yedirilerek sığırların genetik kabiliyetleri doğrultusunda maksimum besi randımanına erişmesi sağlanır. Bu evreden sonra sığırlar kesime sevk edilmelidir.
 • Mevsim ve çevre şartları dikkate alınarak içerik sürekli güncellenmekte, bu sayede besin maddesi kaynaklarının spesifik değerlerinin istikrarı sağlanmaktadı
 • Kaliteli, lezzetli ve biyoyararlılığı yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiş
 • Kullanılan hammaddeler ve üretilen mamuller prosesin her aşamasında belirlenen prosedürler doğrultusunda laboratuvarımızda analiz edilmektedir.
 • Özellikle yoğun (Entansif) besi dönemi boyunca yemlerin vitamin ve mineral içeriği hayvan sağlığı, gelişimi ve verimi açısından çok önemlidir. Hayvanların gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde vitamin ve mineraller yemlerimize katılmaktadı Diyete ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
 • Yemlerimiz kesinlikle iyonofor antibiyotik, metan inhibitörü, hayvansal kökenli protein ve NPN (Üre vb. Protein Niteliğinde Olmayan Azot) içermemektedir.
 • Toplam diyet içeriği, besleme şartları ve ani yem değişikliklerine bağlı olarak şekillenecek olası Subakut Ruminal Asidozu (Sara-İşkembe Asitliliği) ve buna bağlı olarak verim kayıplarını önlemek için doğal orjinli rumen tamponlayıcıları kullanılmıştı Bu sayede rumen pH’sı optimal seviyede (5,8 – 6,2) tutularak ayak ve tırnak problemlerinin de önüne geçilir.
 • Yemlerimiz müşterilerimizin talebine göre Toz, Pelet ve Granül formlarda üretilip, 50 Kg’lık polypropilen çuvallarda satışa sunulmaktadı
 • Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bölge satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
Kampanya

Besin Maddesi İçeriği

Besin Maddesi Birim Miktar Besin Maddesi Birim Miktar
Ham Protein % En Az 14 Vitamin A IU/kg En Az 15.000
Ham Selüloz % En Çok 12 Vitamin D3 IU/kg En Az 3.000
Ham Yağ % En Az 2,5 Vitamin E mg/kg En Az 30
Ham Kül % En Çok 8 Manganez (Mn) mg/kg En Az 50
Kalsiyum (Ca) % En Az 1,00 Demir (Fe) mg/kg En Az 50
Kalsiyum (Ca) % En Çok 2,00 Çinko (Zn) mg/kg En Az 50
Fosfor (P) % En Az 0,50 Bakır (Cu) mg/kg En Az 10
Fosfor (P) % En Çok 0,75 Kobalt (Co) mg/kg En Az 0,15
Sodyum (Na) % En Az 0,30 İyot (I) mg/kg En Az 0,80
Sodyum (Na) % En Çok 0,40 Selenyum (Se) mg/kg En Az 0,15
Not: Tabloda aralık değerler verilmiş olup, net değerler ürün etiketlerinde arz edilmektedir.

Beslenme Programı

 • Sığır Besi Bitirme Yemi, besiye alınan sığırlara ilk kez yedirilecekse veya başka bir yemden geçiş yapılacaksa mutlaka en az 1 hafta süreyle hayvanlar yeme alıştırılmalıdır.
 • Sığır Besi Bitirme Yemi hayvanın canlı ağırlığının ortalama %2,5’i kadar hesap edilmeli ve toplam diyette bulundurulmalıdır. Besi bitirme yemi yüksek enerji ve nişasta içeriğine sahip olduğundan semirtme döneminin uzun tutulmaması gerekir. Aksi takdirde yağlanma ve ayak ve tırnak problemleri görülebilir. En fazla 1-1,5 ay yedirilmelidir.
 • Hayvancılık işletmelerinde genel prensip olarak kaliteli kaba yemler tercih ve temin edilmelidir. Besi sığırı rasyonlarının en az %15-20’sini optimum niteliklere sahip kaliteli kaba yemlerden oluşması gerekmektedir.
 • Su hayvanlara her zaman rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde taze, temiz ve ortalama sıcaklıkta (17-28 °C) serbest olarak sunulmalıdır. Su hayvanlara serbest olarak içirildiğinde daha fazla canlı ağırlık artışı sağlandığı çalışmalarla tespit edilmiştir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğünde yeterince su içirilmelidir.
 • Günlük yedirilecek diyetin (TMR) en az 3 öğünde eşit oranlarda yedirilmesi tavsiye edilir.
 • Toplam Rasyona (TMR) ayrıca katacağınız tahıl, kepek, razmol, tuz, mermer tozu vb. yem maddeleri rasyonun dengesini bozacağından hem verim kayıplarına hem de metabolik bozukluklara ve ayak, tırnak problemleri gibi bir takım sağlık sorunlarına neden olacaktır.
 • Sığırların yaşı, ırkı, cinsiyeti, besi dönemi, besi süresi, işletmenin diğer imkanları ve kaba yem kalitesi, kaba yem değişiklikleri günlük toplam rasyon (TMR) oranlarını direk etkilediğinden, daha isabetli ve ekonomik TMR için fabrikamız teknik destek birimi ile iletişime geçiniz.

Dipnot

 • Hayvanlar besiye alınmadan önce mutlaka iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalı.
 • Barınakların temiz, hijyenik, havadar, aydınlık ve uygun sıcaklıkta olması besi verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Serbest gezinen hayvanlarda olası ayak problemleri çok nadir görülmektedir.
 • Besi süresi hayvanın yaşına göre belirlenmeli, ergin hayvanlara en fazla 2-3 ay yoğun besi uygulanmalıdır. Besiye alınacak hayvanlar genç ve kültür ırkı erkek bireylerden tercih edilmelidir.
 • Besiye ilave edilecek yeni hayvanlar bulaşıcı hastalıklar göz önünde bulundurularak mutlaka tecrit edilmeli, koruyucu aşıları yapılmalıdır.
 • Hayvanlar işletme şartları dikkate alınarak ağırlıklarına göre gruplandırılmalıdır. Yakın kilolardaki hayvanların gruplandırılarak besiye alınmaları daha verimli besleme imkânı sunacaktır.
 • Müşterilerimizin işletmesindeki kaba yemler fabrikamız laboratuvarlarında ücretsiz olarak analiz edilmektedir. Bu sayede oluşturulan TMR ile daha isabetli hedef ve sonuca varılmaktadır.
 • Toplam rasyona (TMR) su ilave edilerek bekletilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu uygulama fermantasyona ve besin maddesi kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle vitaminlerin büyük bir kısmı ısıya, ışığa, rutubete ve havayla temasa maruz kalırsalar yıkıma uğrayarak niteliklerini kaybederler.
 • Yemleri rutubetsiz, havadar ve hijyenik alanlarda muhafaza ediniz.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.