BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

SIĞIR SÜT YEMİ- 18

Ürün Hakkında

 • Sığır Süt Yemi 18 Düşük ve Orta verimli sağmal süt sığırlarına laktasyon süresi boyunca, Yüksek verimli sağmallara da laktasyonun uygun evrelerinde yedirilecek zengin içerikli, dengeli ve lezzetli tamamlayıcı bir yemdir.
 • Sağmal sığırların sağlıklı bir şekilde beslenmesi, optimal kompozisyonla genetik kapasitesi doğrultusunda iyi bir süt verimi için en ideal referans verilerle formüle edilmiş
 • Laktasyon dönemi boyunca ineklerin ihtiyacı olan besin maddeleri (enerji, protein, vitamin, mineral vb.) dengelenmiş olup, kaliteli süt veriminin yanında döl veriminde de artış sağlamaktadır.
 • Mevsim ve çevre şartları dikkate alınarak içerik sürekli güncellenmekte, bu sayede besin maddesi kaynaklarının spesifik değerlerinin istikrarı sağlanmaktadı
 • Kaliteli, taze, lezzetli ve biyoyararlılığı yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiş Sindirilebilirliği yüksek olduğundan sağmallar yemden en iyi şekilde yararlanır.
 • Kullanılan hammaddeler ve üretilen mamuller prosesin her aşamasında belirlenen prosedürler doğrultusunda laboratuvarımızda analiz edilmektedir.
 • Laktasyon dönemi boyunca yemlerin vitamin ve mineral içeriği hayvan sağlığı, gelişimi, süt ve döl verimi açısından çok önemlidir. Sağmalların laktasyon süresi boyunca gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde vitamin ve mineraller yemlerimize katılmaktadı Diyete ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
 • Yemlerimiz kesinlikle iyonofor antibiyotik, metan inhibitörü, hayvansal kökenli protein ve NPN (Üre vb. Protein Niteliğinde Olmayan Azot) içermemektedir.
 • Toplam diyet içeriği (TMR), besleme şartları ve ani yem değişikliklerine bağlı olarak şekillenecek olası Subakut Ruminal Asidozu (Sara-İşkembe Asitliliği) ve buna bağlı olarak verim kayıplarını önlemek için doğal orjinli rumen tamponlayıcıları kullanılmıştı Bu sayede rumen pH’sı optimal seviyede (5,8 – 6,2) tutularak ayak ve tırnak problemlerinin de önüne geçilir.
 • Yemlerimiz müşterilerimizin talebine göre Toz, Pelet ve Granül formlarda üretilip, 50 Kg’lık polypropilen çuvallarda satışa sunulmaktadı
 • Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bölge satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz. İletişim için tıklayınız.
Kampanya

Besin Maddesi İçeriği

Besin Maddesi Birim Miktar Besin Maddesi Birim Miktar
Ham Protein % En Az 18 Vitamin A IU/kg En Az 15.000
Ham Selüloz % En Çok 12 Vitamin D3 IU/kg En Az 3.000
Ham Yağ % En Az 3 Vitamin E mg/kg En Az 30
Vitamin B1 mg/kg En Az 5
Niasin Vitamin B3 mg/kg En Az 100
Ham Kül % En Çok 8 Manganez (Mn) mg/kg En Az 50
Kalsiyum (Ca) % En Az 0,90 Demir (Fe) mg/kg En Az 100
Kalsiyum (Ca) % En Çok 1,50 Çinko (Zn) mg/kg En Az 50
Fosfor (P) % En Az 0,50 Bakır (Cu) mg/kg En Az 10
Fosfor (P) % En Çok 0,75 Kobalt (Co) mg/kg En Az 0,15
Sodyum (Na) % En Az 0,30 İyot (I) mg/kg En Az 0,80
Sodyum (Na) % En Çok 0,40 Selenyum (Se) mg/kg En Az 0,15
Not: Tabloda aralık değerler verilmiş olup, net değerler ürün etiketlerinde arz edilmektedir.

Beslenme Programı

 • Sığır Süt Yemi 18 sağmal ineklere ilk kez yedirilecekse veya başka bir yemden geçiş yapılacaksa mutlaka en az 1 hafta süreyle hayvanlar yeme alıştırılmalıdır.
 • Süt sığırlarının besin madde gereksinmeleri laktasyonun başından kuruya çıkıncaya kadar her laktasyon evresinde büyük bir değişiklik gösterir. Bu nedenle hayvanların homojen bir şekilde gruplandırılması, işletmenin elindeki yem materyallerinin nev’ine göre hedef miktarda ve kalitede süt verimi için süt yemi ihtiyacının belirlenmesi gerekmektedir.
 • Süt Sığırcılığı işletmelerinde genel prensip olarak kaliteli kaba yemler tercih ve temin edilmelidir. Süt sığırı rasyonlarının en az %35-40’ını optimum niteliklere sahip kaliteli kaba yemlerden oluşması gerekmektedir. İyi kalitede silaj, haylaj ve yonca otu vb. süt sığırcılığı işletmelerinin vazgeçilmez kaba yemlerindendir. Kaba yemlerin partikül boyunun en az 2,5cm olması istenir. En ideal partikül boyutu ortalaması 5 cm olmalıdır.
 • Su hayvanlara her zaman rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde taze, temiz ve ortalama sıcaklıkta (17-28 °C) serbest olarak sunulmalıdır. Su sağmallara serbest olarak içirildiğinde daha sağlıklı ve daha verimli oldukları çalışmalarla tespit edilmiştir. Sağmal hayvanlardan elde ettiğimiz sütün %85-88’sinin su olduğunu unutmayınız. Serbest sulamanın mümkün olmadığı durumlarda sağmallara en az 3 öğünde mutlaka yeterince su içirilmelidir.
 • Günlük yedirilecek diyetin (TMR) en az 3 öğünde eşit oranlarda yedirilmesi tavsiye edilir. Sağmalların 7/24 taze diyete ulaşabiliyor olmaları gerekir.
 • Toplam Rasyona (TMR) ayrıca katacağınız tahıl, kepek, razmol, tuz, mermer tozu vb. yem maddeleri rasyonun dengesini bozacağından hem verim kayıplarına hem de metabolik bozukluklara ve ayak, tırnak problemleri gibi bir takım sağlık sorunlarına neden olacaktır.
 • Sığırların yaşı, ırkı, laktasyon dönemi, süt kompozisyonu, hedef süt verimi, işletmenin diğer imkanları, mevcut kaba yemler ve kalitesi günlük toplam rasyon (TMR) oranlarını direk etkilediğinden, daha isabetli, sağlıklı ve ekonomik TMR için fabrikamız teknik destek birimi ile iletişime geçiniz. İletişim için tıklayınız.

Dipnot

 • Barınakların temiz, hijyenik, havadar, aydınlık ve uygun sıcaklıkta olması işletme verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Serbest gezinen hayvanlarda olası ayak problemleri çok nadir görülmektedir.
 • Sürüye işletme dışından ilave edilecek yeni hayvanlar bulaşıcı hastalıklar göz önünde bulundurularak mutlaka tecrit edilmeli, koruyucu aşıları yapılmalıdır.
 • Hayvanların işletmenizce belirlenen bir prosedürle yönetim, denetim, bakım ve korumalarının yapılması gerekmektedir.
 • Hayvanlar işletme şartları dahilinde laktasyon evreleri dikkate alınarak homojen bir şekilde gruplandırılmalıdır.
 • Müşterilerimizin işletmesindeki kaba yemler fabrikamız laboratuvarlarında ücretsiz olarak analiz edilmektedir. Bu sayede oluşturulan TMR ile daha isabetli hedef ve sonuca varılmaktadır.
 • Toplam rasyona (TMR) su ilave edilerek bekletilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu uygulama fermantasyona ve besin maddesi kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle vitaminlerin büyük bir kısmı ısıya, ışığa, rutubete ve havayla temasa maruz kalırsalar yıkıma uğrayarak niteliklerini kaybederler.
 • Sağmallardan genetik kabiliyetleri doğrultusunda iyi kalitede süt ve sağlıklı bir buzağı almak işletmenizin kârlılığı için önemlidir. Bu sebeple yem kaynakları büyük önem taşımaktadır.
 • Yemleri rutubetsiz, havadar ve hijyenik alanlarda muhafaza ediniz.
 • Laktasyon Hakkında:

 • laktasyon.png (298 KB)
 • LAKTASYON:

  • İneklerin doğumdan sonra ortalama 305 gün boyunca süt verdikleri döneme laktasyon denir.
  • Doğum yapan sağmalların gereksinimleri laktasyonun evrelerine göre farklılıklar gösterir.
  • Şekil 1’de ineklerin laktasyon seyri ve üreme siklusu gösterilmiştir. Veriler ortalama veriler olup, sağmal sığırların fertilite parametrelerine göre farklılık gösterebilmektedir.
  1. Dönem: Erken Laktasyon: (0~70 Gün) Doğumdan sonra süt veriminin hızla artarak pik seviyeye ulaştığı ve hayvanın yeni gebeliğe hazırlandığı, ancak kuru madde alımının düşük oluşu nedeni ile Negatif Enerji Dengesinin şiddetli yaşandığı laktasyonun açısından en önemli evresidir. Bu dönemde eğer besleme (TMR) hayvanın gereksinimi doğrultusunda yapılmazsa laktasyon boyunca süt verimi ve kalitesi düşük kalır, birtakım sağlık sorunları kaçınılmaz olur. Vücut rezervlerinin kullanımı da söz konusu olacağından ciddi kilo kayıpları yaşanabilir. Bu evrede iyi kalitede süt yemi ve kaba yem kullanılmasını öneririz. İşletme şartlarına inekler doğumdan sonra 14 gün ayrı gruplandırılarak Fresh Dönem yemleriyle beslenmelidir.
  2. Dönem: Orta Laktasyon: (70~140 Gün) Sağmalların kuru madde alımının en yüksek seviyeye ulaştığı buna karşılık pik seviyede olan günlük süt veriminde düşüşün başladığı dönemdir Genç sağmallarda aylık ortalama %6-7, ergin sağmallarda ise %8-10 oranında süt verimi azalmaktadır. Hayvan bu evrede gebe kalmıştır ve kaybettiği canlı ağırlığını geri kazanmaya başlamıştır. Bu evrede iyi kalitede süt yemi ve kaba yem kullanılmasını öneririz.
  3. Dönem: Geç Laktasyon: (140~305 Gün) Sağmallar bu evrede hızla kilo alırlar. Süt verimleri düşmeye devam eder. Günlük besin maddesi gereksinimini tüketilen kuru madde miktarı ile fazlasıyla karşıladığından yavru gelişimi ve canlı ağırlık artışı hız kazanmıştır. Bu evrede iyi kalitede süt yemi ve kaba yem kullanılmasını öneririz.
  4. Dönem: Kuru Dönem (305~365Gün) Kuru dönem gebeliğin son 2 ayı olup bu süre 60 günden az olmamalıdır. Eğer sağmal kuru dönemde 60 günden az tutulursa bekleyen laktasyon döneminde ciddi sağlık sorunları ve verim kayıpları yaşayabilir. İşletme şartları doğrultusunda kuru dönem beslemesinin 2 evrede yapılması hayvan sağlığı, işletme yönetimi ve işletme kârlılığında büyük katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla kuru dönemdeki sağmalları Kuru1 (Kuru Dönemin ilk 45 günü) ve Kuru2 (Kuru Dönemin son 15 günü) olarak iki evrede beslemeliyiz. Bu evrede iyi kalitede kuru dönem yemi ve kaba yem kullanılmasını öneririz.

  Prepartum (Transition) Geçiş Dönemi Beslemesi: Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası yaklaşık 74 günlük ineklerin işletme şartlarına göre farklı padoklara alınarak evre gereksinimlerine göre bakım ve beslemelerinin yapıldığı bir geçiş dönemi besleme programıdır. Bu dönemde kullanılacak yemler fabrikamızca işletme ihtiyaçları doğrultusunda üretilerek sevk edilmektedir. Detaylı bilgi için teknik destek departmanımızla iletişime geçiniz. İletişim için tıklayınız. 

  Vücut Kondisyon Skoru: Laktasyon evrelerinde ineklerin vücut kondisyon skoru fizyolojik olarak değişim göstermektedir. Bilimsel metotlarla belirlenen ideal skor parametreleri laktasyon evrelerine göre Şekil 2 de gösterilmektedir.  VKS hayvanların fertilite kabiliyetlerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Sağmal ineklerde her 1 puan VKS’nu artırmak veya düşürmek, hayvanın canlı ağırlığının ortalama %0,8’i oranında kilo farkına tekabül etmektedir. VKS 1: Aşırı Zayıf, 2: Zayıf, 3: Optimal, 4: Şişman ve 5: Aşırı Şişman olarak ifade edilmektedir. Laktasyon evrelerinde VKS denetimi ve kontrolü işletme yönetiminde kritik noktaların başında gelir. Optimal VKS ve besleme yönetimi sürünüzü metabolik rahatsızlıklardan uzak tutarak ekonomik kayıpların önüne geçer.

 • laktasyon2.png (438 KB)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.