BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

DÜVE YEMİ

Ürün Hakkında

 • Düve Yemi anne adayı düvelere 6. Aylık yaşından gebeliğinin son 2 ayına kadar yaklaşık 9-10 boyunca yedirilecek zengin içerikli, dengeli ve lezzetli tamamlayıcı bir yemdir.
 • Düvelerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi, beklenen fertilite kabiliyetlerini kazanabilmesi, optimal fizyolojik gelişimi ve laktasyon hazırlığı için referans verilerle formüle edilmiş
 • Düvelerin ihtiyacı olan besin maddeleri (enerji, protein, vitamin, mineral vb.) dengelenmiş olup, uygun kondisyon, meme gelişimi ve döl verimi artışı sağlar.
 • Anne adayı düvelerin laktasyonları boyunca yüksek verimli ve sağlıklı birer birey olmalarını sağlar.
 • Mevsim ve çevre şartları dikkate alınarak içerik sürekli güncellenmekte, bu sayede besin maddesi kaynaklarının spesifik değerlerinin istikrarı sağlanmaktadı
 • Kaliteli, taze, lezzetli ve biyoyararlılığı yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiş Sindirilebilirliği yüksek olduğundan düveler yemden en iyi şekilde yararlanır.
 • Kullanılan hammaddeler ve üretilen mamuller prosesin her aşamasında belirlenen prosedürler doğrultusunda laboratuvarımızda analiz edilmektedir.
 • Düve yemlerinin vitamin ve mineral içeriği hayvan sağlığı, gelişimi, süt ve döl verimi açısından çok önemlidir. Düvelerin gelişme ve gebelik süresi boyunca gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde vitamin ve mineraller yemlerimize katılmaktadı Diyete ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
 • Yemlerimiz kesinlikle iyonofor antibiyotik, metan inhibitörü, hayvansal kökenli protein ve NPN (Üre vb. Protein Niteliğinde Olmayan Azot) içermemektedir.
 • Toplam diyet içeriği (TMR), besleme şartları ve ani yem değişikliklerine bağlı olarak şekillenecek olası Subakut Ruminal Asidozu (Sara-İşkembe Asitliliği) ve buna bağlı olarak verim kayıplarını önlemek için doğal orjinli rumen tamponlayıcıları kullanılmıştı Bu sayede rumen pH’sı optimal seviyede (5,8 – 6,2) tutularak ayak ve tırnak problemlerinin de önüne geçilir.
 • Yemlerimiz müşterilerimizin talebine göre Toz, Pelet ve Granül formlarda üretilip, 50 Kg’lık polypropilen çuvallarda satışa sunulmaktadı
 • Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bölge satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz. İletişim için tıklayınız.
Kampanya

Besin Maddesi İçeriği

Besin Maddesi Birim Miktar Besin Maddesi Birim Miktar
Ham Protein % En Az 16 Vitamin A IU/kg En Az 15.000
Ham Selüloz % En Çok 12 Vitamin D3 IU/kg En Az 3.000
Ham Yağ % En Az 2,5 Vitamin E mg/kg En Az 30
Vitamin B1 mg/kg En Az 5
Niasin Vitamin B3 mg/kg En Az 100
Ham Kül % En Çok 8,00 Manganez (Mn) mg/kg En Az 50
Kalsiyum (Ca) % En Az 1,00 Demir (Fe) mg/kg En Az 50
Kalsiyum (Ca) % En Çok 1,50 Çinko (Zn) mg/kg En Az 50
Fosfor (P) % En Az 0,50 Bakır (Cu) mg/kg En Az 10
Fosfor (P) % En Çok 0,75 Kobalt (Co) mg/kg En Az 0,15
Sodyum (Na) % En Az 0,30 İyot (I) mg/kg En Az 0,80
Sodyum (Na) % En Çok 0,40 Selenyum (Se) mg/kg En Az 0,15
Not: Tabloda aralık değerler verilmiş olup, net değerler ürün etiketlerinde arz edilmektedir.

Beslenme Programı

 • Düve Yemi, ilk kez yedirilecekse veya başka bir yemden geçiş yapılacaksa mutlaka en az 1 hafta süreyle hayvanlar yeme alıştırılmalıdır.
 • Düvelerin besin madde gereksinmeleri 6. Aylık yaşından kuruya çıkıncaya kadar her evresinde (Yaklaşık 9-10 ay) büyük bir değişiklik gösterir. Bu nedenle hayvanların homojen bir şekilde gruplandırılması, işletmenin elindeki yem materyallerinin nev’ine göre düvelerin dönemsel ihtiyacının programlanması gerekmektedir.
 • Düvelerin ilk tohumlama zamanının belirlenmesinde canlı ağırlık ve yaş çok önemlidir. İlk kez tohumlanacak düvelerin tahmini ergin canlı ağırlığının %64 – 70 oranında canlı ağırlığa erişmeleri ve en az 15-16 aylık yaşta olması istenir. Eğer düveler zamanından erken veya geç tohumlanırsa döl tutmama, güç ve cılız doğum, yavru atma, düşük süt verimi, yağlanmaya bağlı meme bezinin az gelişmesi, metabolik rahatsızlıklar ve ekonomik kayıplar gibi birtakım sakıncalarla karşılaşılabilir.
 • Düvelerin sağlıklı gelişimi için genel prensip olarak kaliteli kaba yemler tercih ve temin edilmelidir. Süt sığırı rasyonlarının en az %35-40’ını optimum niteliklere sahip kaliteli kaba yemlerden oluşması gerekmektedir. Kaba yemlerin partikül boyunun en az 2,5cm olması istenir. En ideal partikül boyutu ortalaması 5 cm olmalıdır.
 • Düveler gebeliklerinin son 2 ayında mutlaka Kuru Dönem Yemleri ile doğuma hazırlanmalıdır.
 • Yüksek enerji içeriğine sahip diyetlerle beslemek Düvelerde yağlanma ve aşırı yağlanmaya neden olacağından geç kızgınlık ve verim kayıplarına neden olacaktır. Düvelerin Vücut Kondisyon Skorları kontrol edilerek mutlaka optimal seviyelerde tutulmalıdır.
 • Su hayvanlara her zaman rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde taze, temiz ve ortalama sıcaklıkta (17-28 °C) serbest olarak sunulmalıdır. Su hayvanlara serbest olarak içirildiğinde daha sağlıklı ve daha verimli oldukları çalışmalarla tespit edilmiştir. Serbest sulamanın mümkün olmadığı durumlarda düvelere en az 3 öğünde mutlaka yeterince su içirilmelidir.
 • Günlük yedirilecek diyetin (TMR) en az 3 öğünde eşit oranlarda yedirilmesi tavsiye edilir. Düvelerin 7/24 taze diyete ulaşabiliyor olmaları gerekir.
 • Toplam Rasyona (TMR) ayrıca katacağınız tahıl, kepek, razmol, tuz, mermer tozu vb. yem maddeleri rasyonun dengesini bozacağından hem verim kayıplarına hem de metabolik bozukluklara ve ayak, tırnak problemleri gibi bir takım sağlık sorunlarına neden olacaktır.
 • Düvelerin fertilite kabiliyetleri ve işletmenin diğer imkanları, mevcut kaba yemler ve kalitesi günlük toplam rasyon (TMR) oranlarını direk etkilediğinden, daha isabetli, sağlıklı ve ekonomik TMR için fabrikamız teknik destek birimi ile iletişime geçiniz. İletişim için tıklayınız.

Dipnot

 • Barınakların temiz, hijyenik, havadar, aydınlık ve uygun sıcaklıkta olması işletme verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Serbest gezinen hayvanlarda olası ayak problemleri çok nadir görülmektedir.
 • Sürüye işletme dışından ilave edilecek yeni hayvanlar bulaşıcı hastalıklar göz önünde bulundurularak mutlaka tecrit edilmeli, koruyucu aşıları yapılmalıdır.
 • Hayvanların işletmenizce belirlenen bir prosedürle yönetim, denetim, bakım ve korumalarının yapılması gerekmektedir.
 • Gebe düveler işletme şartları dahilinde homojen bir şekilde gruplandırılmalıdır.
 • Müşterilerimizin işletmesindeki kaba yemler fabrikamız laboratuvarlarında ücretsiz olarak analiz edilmektedir. Bu sayede oluşturulan TMR ile daha isabetli hedef ve sonuca varılmaktadır.
 • Toplam rasyona (TMR) su ilave edilerek bekletilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu uygulama fermantasyona ve besin maddesi kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle vitaminlerin büyük bir kısmı ısıya, ışığa, rutubete ve havayla temasa maruz kalırsalar yıkıma uğrayarak niteliklerini kaybederler.
 • Düvelerin genetik kabiliyetleri doğrultusunda sağlıklı bir buzağı almak işletmenizin kârlılığı için önemlidir. Bu sebeple anne adayı Düvelerin ilk gebeliğine kadar beslenmesi çok önemlidir.
 • Yemleri rutubetsiz, havadar ve hijyenik alanlarda muhafaza ediniz.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.