BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

KURU DÖNEM YEMİ

Ürün Hakkında

 • Kuru Dönem Yemi düve ve ineklerin gebeliğinin doğuma 2 ya kala Kuru Dönemde 45 gün süreyle yedirilecek zengin içerikli, dengeli ve lezzetli tamamlayıcı bir yemdir.
 • Kuru Dönemde sığırların sağlıklı bir şekilde beslenmesi, beklenen fertilite kabiliyetlerini kazanabilmesi, optimal fizyolojik gelişimi ve laktasyon hazırlığı için referans verilerle formüle edilmiş ve dengelenmiştir.
 • Kuru Dönemde gebe ineklerin ve anne adayı düvelerin ihtiyacı olan besin maddeleri (enerji, protein, vitamin, mineral vb.) dengelenmiş olup, uygun kondisyonla doğuma erişmelerini, işkembe ve meme bezlerinin yenilenmesini sağlar.
 • Mevsim ve çevre şartları dikkate alınarak içerik sürekli güncellenmekte, bu sayede besin maddesi kaynaklarının spesifik değerlerinin istikrarı sağlanmaktadı
 • Kaliteli, taze, lezzetli ve biyoyararlılığı yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiş Sindirilebilirliği yüksek olduğundan gebe inekler yemden en iyi şekilde yararlanır.
 • Kullanılan hammaddeler ve üretilen mamuller prosesin her aşamasında belirlenen prosedürler doğrultusunda laboratuvarımızda analiz edilmektedir.
 • Kuru Dönem boyunca yemlerin vitamin ve mineral içeriği hayvan sağlığı, gelişimi, süt ve döl verimi açısından çok önemlidir. Gebe ineklerin kuru dönem süresi boyunca gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde vitamin ve mineraller yemlerimize katılmaktadı Diyete ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
 • Yemlerimiz kesinlikle iyonofor antibiyotik, metan inhibitörü, hayvansal kökenli protein ve NPN (Üre vb. Protein Niteliğinde Olmayan Azot) içermemektedir.
 • Toplam diyet içeriği (TMR), besleme şartları ve ani yem değişikliklerine bağlı olarak şekillenecek olası Subakut Ruminal Asidozu (Sara-İşkembe Asitliliği) ve buna bağlı olarak verim kayıplarını önlemek için doğal orjinli rumen tamponlayıcıları kullanılmıştı Bu sayede rumen pH’sı optimal seviyede (5,8 – 6,2) tutularak ayak ve tırnak problemlerinin de önüne geçilir.
 • Yemlerimiz müşterilerimizin talebine göre Toz, Pelet ve Granül formlarda üretilip, 50 Kg’lık polypropilen çuvallarda satışa sunulmaktadı
 • Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bölge satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz. İletişim için tıklayınız.
Kampanya

Besin Maddesi İçeriği

Besin Maddesi Birim Miktar Besin Maddesi Birim Miktar
Ham Protein % En Az 14 Vitamin A IU/kg En Az 15.000
Ham Selüloz % En Çok 14 Vitamin D3 IU/kg En Az 3.000
Ham Yağ % En Az 3 Vitamin E mg/kg En Az 30
Vitamin B1 mg/kg En Az 5
Niasin Vitamin B3 mg/kg En Az 100
Ham Kül % En Çok 7,00 Manganez (Mn) mg/kg En Az 50
Kalsiyum (Ca) % En Az 0,80 Demir (Fe) mg/kg En Az 50
Kalsiyum (Ca) % En Çok 1,50 Çinko (Zn) mg/kg En Az 50
Fosfor (P) % En Az 0,50 Bakır (Cu) mg/kg En Az 10
Fosfor (P) % En Çok 0,75 Kobalt (Co) mg/kg En Az 0,15
Sodyum (Na) % En Az 0,20 İyot (I) mg/kg En Az 0,80
Sodyum (Na) % En Çok 0,40 Selenyum (Se) mg/kg En Az 0,15
Not: Tabloda aralık değerler verilmiş olup, net değerler ürün etiketlerinde arz edilmektedir.

Beslenme Programı

 • Kuru Dönem Yemi ilk kez yedirilecekse veya başka bir yemden geçiş yapılacaksa mutlaka en az 1 hafta süreyle hayvanlar yeme alıştırılmalıdır.
 • Kuru dönem gebeliğin son 2 ayı olup bu süre 60 günden az olmamalıdır. Eğer hayvan kuru dönemde 60 günden az tutulursa bekleyen laktasyon döneminde ciddi sağlık sorunları ve verim kayıpları yaşayabilir. İşletme şartları doğrultusunda kuru dönem beslemesinin 2 evrede yapılması hayvan sağlığı, işletme yönetimi ve işletme kârlılığında büyük katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla kuru dönemdeki ineklerin Kuru1 (Kuru Dönemin ilk 45 günü) ve Kuru2 (Kuru Dönemin son 15 günü) olarak iki evrede beslemeliyiz. Bu evrede iyi kalitede kuru dönem yemi ve kaba yem kullanılmasını öneririz. Kuru Dönem Yemi kaliteli kaba yemler ile yedirilecekse hayvan başı günlük 2,5-3 kg, vasfı düşük kaba yemler ile yedirilecekse 4 kg yedirilmelidir.
 • Kuru dönemde vücut kondisyon skorunun En az 3,25, En fazla 3,75 ve en ideal oranın ise 3,5 olması istenir. Hayvanlar kuru döneme girmeden önce VKS ölçülerek mümkün mertebe 3,5 puanla kuru döneme girmeleri sağlanmalıdır.
 • Düvelerin sağlıklı gelişimi için genel prensip olarak kaliteli kaba yemler tercih ve temin edilmelidir. Rasyonlarının en az %35-40’ını optimum niteliklere sahip kaliteli kaba yemlerden oluşması gerekmektedir. Kaba yemlerin partikül boyunun en az 2,5cm olması istenir. En ideal partikül boyutu ortalaması 5 cm olmalıdır.
 • Su hayvanlara her zaman rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde taze, temiz ve ortalama sıcaklıkta (17-28 °C) serbest olarak sunulmalıdır. Su ineklere serbest olarak içirildiğinde daha sağlıklı ve daha verimli oldukları çalışmalarla tespit edilmiştir. Serbest sulamanın mümkün olmadığı durumlarda hayvanlara en az 3 öğünde mutlaka yeterince su içirilmelidir.
 • Günlük yedirilecek diyetin (TMR) en az 3 öğünde eşit oranlarda yedirilmesi tavsiye edilir. Düvelerin 7/24 taze diyete ulaşabiliyor olmaları gerekir.
 • Toplam Rasyona (TMR) ayrıca katacağınız tahıl, kepek, razmol, tuz, mermer tozu vb. yem maddeleri rasyonun dengesini bozacağından hem verim kayıplarına hem de metabolik bozukluklara ve ayak, tırnak problemleri gibi bir takım sağlık sorunlarına neden olacaktır.
 • Düvelerin fertilite kabiliyetleri ve işletmenin diğer imkanları, mevcut kaba yemler ve kalitesi günlük toplam rasyon (TMR) oranlarını direk etkilediğinden, daha isabetli, sağlıklı ve ekonomik TMR için fabrikamız teknik destek birimi ile iletişime geçiniz. İletişim için tıklayınız.

Dipnot

 • Barınakların temiz, hijyenik, havadar, aydınlık ve uygun sıcaklıkta olması işletme verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Serbest gezinen hayvanlarda olası ayak problemleri çok nadir görülmektedir.
 • Sürüye işletme dışından ilave edilecek yeni hayvanlar bulaşıcı hastalıklar göz önünde bulundurularak mutlaka tecrit edilmeli, koruyucu aşıları yapılmalıdır.
 • Hayvanların işletmenizce belirlenen bir prosedürle yönetim, denetim, bakım ve korumalarının yapılması gerekmektedir.
 • Hayvanlar işletme şartları dahilinde homojen bir şekilde gruplandırılmalıdır.
 • Müşterilerimizin işletmesindeki kaba yemler fabrikamız laboratuvarlarında ücretsiz olarak analiz edilmektedir. Bu sayede oluşturulan TMR ile daha isabetli hedef ve sonuca varılmaktadır.
 • Toplam rasyona (TMR) su ilave edilerek bekletilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu uygulama fermantasyona ve besin maddesi kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle vitaminlerin büyük bir kısmı ısıya, ışığa, rutubete ve havayla temasa maruz kalırsalar yıkıma uğrayarak niteliklerini kaybederler.
 • Yemleri rutubetsiz, havadar ve hijyenik alanlarda muhafaza ediniz.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.