BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

BALLI BUZAĞIM YEMİ- Pre-Ruminant Dönem

Ürün Hakkında

 • Ballı Buzağım Yemi yeni doğan buzağıların ilk 3 gün kolostrumla beslenmesinden sonra 4-30 günlük yaşları arasında Pre-Ruminant dönemde yedirilecek zengin içerikli, dengeli, özenle hazırlanmış lezzetli tamamlayıcı bir yemdir.
 • Bu dönem, buzağıların bakım ve beslenmelerinin en önemli olduğu, büyük hassasiyet istediği dönemdir. Yeni doğan buzağılarda işkembe (ön mide) gelişmediğinden PRERUMİNANT DÖNEM dediğimiz bu evrede tek mideli olarak değerlendirilmektedirler.
 • Buzağıların en iyi şekilde işkembe gelişimi ve sütten kesilmesi için referans verilerle formüle edilmiş ve dengelenmiştir.
 • Mevsim ve çevre şartları dikkate alınarak içerik sürekli güncellenmekte, bu sayede besin maddesi kaynaklarının spesifik değerlerinin istikrarı sağlanmaktadı
 • Kaliteli, taze, lezzetli ve biyoyararlılığı en yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiş Sindirilebilirliği yüksek olduğundan buzağılar yemden en iyi şekilde yararlanarak hızlı bir şekilde büyürler.
 • Kullanılan hammaddeler ve üretilen mamuller prosesin her aşamasında belirlenen prosedürler doğrultusunda laboratuvarımızda analiz edilmektedir.
 • Yemlerin vitamin ve mineral içeriği hayvan sağlığı ve fizyolojik gelişimi açısından çok önemlidir. Buzağıların gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde vitamin ve mineraller yemlerimize katılmaktadı Diyete ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
 • Yemlerimiz kesinlikle iyonofor antibiyotik, metan inhibitörü, hayvansal kökenli protein ve NPN (Üre vb. Protein Niteliğinde Olmayan Azot) içermemektedir.
 • Buzağı isallerinin önüne geçmek için özenle formüle edilmiştir.
 • Yemlerimiz müşterilerimizin talebine göre Toz, Pelet ve Granül formlarda üretilip, 25 Kg’lık OPP çuvallarda satışa sunulmaktadı
 • Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bölge satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz. İletişim için tıklayınız.
Kampanya

Besin Maddesi İçeriği

Besin Maddesi Birim Miktar Besin Maddesi Birim Miktar
Ham Protein % En Az 20 Vitamin A IU/kg En Az 12.000
Ham Selüloz % En Çok 10 Vitamin D3 IU/kg En Az 3.600
Ham Yağ % En Az 3 Vitamin E mg/kg En Az 24
Ham Kül % En Çok 6,00 Vitamin B1 mg/kg En Az 6
Kalsiyum (Ca) % En Az 1,00 Vitamin B2 mg/kg En Az 4
Kalsiyum (Ca) % En Çok 1,50 Niasin Vitamin B3 mg/kg En Az 18
Fosfor (P) % En Az 0,50 Vitamin B12 mg/kg En Az 50
Fosfor (P) % En Çok 0,75 Manganez (Mn) mg/kg En Az 50
Sodyum (Na) % En Az 0,20 Demir (Fe) mg/kg En Az 50
Sodyum (Na) % En Çok 0,35 Çinko (Zn) mg/kg En Az 10
Kobalt (Co) mg/kg En Az 0,15
İyot (I) mg/kg En Az 0,80
Selenyum (Se) mg/kg En Az 0,15
Magnezyum (Mg) mg/kg En Az 0,15
Not: Tabloda aralık değerler verilmiş olup, net değerler ürün etiketlerinde arz edilmektedir.

Beslenme Programı

  • Buzağılar bir işletmenin karlılığı ve geleceğidir. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan buzağılarda, bilinçsiz besleme ve kötü bakım koşulları nedeni ile her yıl ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Her yıl yaşanan buzağı kayıpları çoğu Ülkenin toplam hayvan sayısından daha fazladır. (400 – 500 bin)
  • Buzağıların Beslenmesini alışılagelen dönemlerden ziyade 3 dönemde ele alacağız.

  1-Yeni Doğan Buzağıların Beslenmesi: 4 _ 30 Günlük Yaş. BALLI BUZAĞIM

  2-Geçiş Dönemi Buzağıların Beslenmesi: 30 _ 90 Günlük Yaş. BAŞLANGIÇ YEMİ

  3-Ruminant Dönemi Buzağıların Beslenmesi: 90 _ 180 Günlük Yaş. BÜYÜTME YEMİ

Dipnot

 • Barınakların temiz, hijyenik, havadar, aydınlık ve uygun sıcaklıkta olması işletme verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Bu dönem, buzağı ölümlerinin en fazla olduğu dönem olup hijyen ve bakımın en önemli olduğu dönemdir.
 • Sürüye işletme dışından ilave edilecek yeni hayvanlar bulaşıcı hastalıklar göz önünde bulundurularak mutlaka tecrit edilmeli, koruyucu aşıları yapılmalıdır.
 • Hayvanların işletmenizce belirlenen bir prosedürle yönetim, denetim, bakım ve korumalarının yapılması gerekmektedir.
 • Hayvanlar işletme şartları dahilinde homojen bir şekilde gruplandırılmalıdır.
 • Müşterilerimizin işletmesindeki kaba yemler fabrikamız laboratuvarlarında ücretsiz olarak analiz edilmektedir.
 • Yemlere su ilave edilerek bekletilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu uygulama fermantasyona ve besin maddesi kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle vitaminlerin büyük bir kısmı ısıya, ışığa, rutubete ve havayla temasa maruz kalırsalar yıkıma uğrayarak niteliklerini kaybederler.
 • Yemleri rutubetsiz, havadar ve hijyenik alanlarda muhafaza ediniz.


  1-YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BESLENMESİ: BALLI BUZAĞIM YEMİ

  0 _ 30 günlük yaşlar arasında yapılan beslemeye denilmektedir. Bu dönem, buzağıların bakım ve beslenmelerinin en önemli olduğu ve büyük hassasiyet istediği dönemdir. Yeni doğan buzağılar da işkembe (ön mide) gelişmediğinden PRERUMİNANT DÖNEM dediğimiz bu evrede tek mideli olarak değerlendirilmektedirler. Ağız Sütü normal süte göre koyu ve kıvamlı olup, anneden yavruya aktarılan birtakım immunoglobulinler (lg) içermektedir. 

  Buzağılar doğduklarında immunoglobulinlerden yoksun doğarlar. Bu dönemde buzağılar için Ağız Sütü (KOLOSTRUM) hayati önem arz etmektedir. Yeni doğan buzağılar annelerinden ayrı, temiz havadar bir bireysel bölgeye (buzağı kulübesi) alınmalı ve mümkünse Ağzı Sütü doğumdan hemen sonra meme seviyesinde 36 oC sıcaklıkta biberonlar ile verilmelidir. (Buzağının omuz seviyesi de olabilir) Şekil1

  Doğumdan hemen sonra 2 _2,5 litre kolostrum. 6 saat sonra 2 litre olmak şartı ile 24 saatte ilk gün 5 _ 6 litre kolostrum mutlaka içirilmelidir. Kolostrum sütü doğumdan hemen sonra ilk 8 saatte maksimum immunoglobulin içermektedir. Sağılan ağız sütündeki immuno miktarı 12 saat sonra önemli düzeyde 24 saat sonra ise çok düşer. İmmunoglobulinler doğumdan birkaç saat sonrasına kadar maksimum oranda emilebilirler. Saatler ilerledikçe buzağının bağırsaklarında antikor emilimi önemli miktarda azalır. Onun için ilk 6-8 saat Ağız Sütü alımı çok önemlidir. 

 • Şekil1: İdeal biberon seviyesi.                                                                                                                                Tablo1:

 • 1.png (615 KB)                                                                                   2.png (8 KB)
 • Kolostrumdaki gamma-immunoglobulin (IgG) miktarı, kaliteyi belirleyen ölçütüdür. İlk sağımda alınan kolostrum ikincisinden, ikinci sağımdaki kolostrum da üçüncü sağımdakine göre daha kaliteli olarak nitelendirilmektedir. Sonraki sağımlarda İmmunoglobulinlerin koruyucu etkisi giderek azalmaktadır. Tablo2

   

   

   

  Tablo2: Kolostrum İçeriğinin Normal Süt İle Karşılaştırılması.

 • 3.png (174 KB)
  1. Günden itibaren 30. Gün sonuna kadar bireysel bölmelerinde buzağılar azar azar yeme ve suya alıştırılmalıdır. Pre-Ruminant dönemde buzağıları özel formüle ettiğimiz rumen gelişimini hızlandıran, sindirilebilirliği yüksek hammaddelerle ürettiğimiz Ballı Buzağım yemleri ile besleyeceğiz. Yemlerin temiz ve rutubetsiz yemliklerde azar azar ve taze verilmesine özellikle dikkat edilmelidir.

  Ballı Buzağım yemlerimiz, kullandığımız kaliteli nişasta ve protein kaynakları yanında, sindirim düzenleyici, rumen gelişimini hızlandırıcı, yemeye teşvik edici bir takım katkı maddeleri ve organik vitamin- mineraller içermektedir. Bu sayede buzağıyı yem yemeye teşvik ederek sağlıklı gelişim ve hızlı büyümesini sağlamış olur. Şekil2

   

  Şekil2: Ruminantlarda Oransal Rumen Gelişimi.

 • 4.png (205 KB)
 • 5.png (26 KB)
 • 2-GEÇİŞ DÖNEMİ BUZAĞILARIN BESLENMESİ-BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

  30 _ 90 Günlük yaşlar arasında yapılan geçiş beslemesine denilmektedir. Doğumunun 4. gününden itibaren 4 hafta boyunca Ballı Buzağım yemleri ile beslenen ve yem yemeye alıştırılan buzağıları bu dönemde en az 1 hafta boyunca Ballı Buzağım Yemi ile yarı yarıya karıştırılarak Buzağı Başlangıç Yemlerine alıştırmalıyız.

  Yine kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek nişasta ve protein kaynakları içeren bu yemler vitamin ve iz elementlerce (mineral) dengelenmiştir. Buzağının işkembe gelişimini ve hızlı büyümesini sağlayan bu yemler serbest (ad libitum) olarak temiz ve rutubetsiz yemliklerde servis edilmelidir. Geçiş dönemi dediğimiz bu dönemde buzağılar, yonca ve çayır otu gibi kaliteli kaba yemlere alıştırılmalıdır. Bu dönemde yonca otu azar azar verilmelidir. Aksi takdirde buzağı yonca otunu fazlaca tüketecek ve yem tüketimini düşüreceğinden gelişemeyecektir.

   

  1. RUMİNANT DÖNEMİ BUZAĞILARIN BESLENMESİ-BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

  90 _ 180 Günlük yaşlar arasında Ruminant Dönemi beslemesi olarak adlandırdığımız dönemdir. Bu dönemde buzağıları Buzağı Büyütme yemleri ile 3 ay boyunca besleyerek, dişileri birer anne adayı düve, erkekleri ise damızlık veya besi danası olarak yetiştireceğiz. Bu dönemde de diğer dönemlerde olduğu gibi en az bir hafta başlangıç yemi ile karıştırılarak büyütme yemlerine alıştırmalıyız.

  Buzağı büyüdükçe kuru madde tüketimi arttığı için yemlerin besin maddesi ihtivası da düşmektedir. Bu sebeple ihtiyacı olan besin maddesi gereksiniminin bir kısmını da kaba yemlerle karşılamamız gerekmektedir. Bu sayede Ruminal faaliyetleri ve gelişimini hızlandırmış olacağız. Buzağı büyütme yemleri diğer dönemlerde olduğu gibi yine buzağılara serbest (ad libitum) olarak taze ve temiz sunulmalıdır.

   

  Tablo 3: Buzağı Besleme Programı.

 • 6.png (26 KB)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.